#10 November
 M   E   N   G   E   N   A   N   G      J   A   S   A      P   A   H   L   A   W   A   N  

Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku,, betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri,,siapakah kini plipur lara nan setia dan perwira..siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati,telah gugur pahlawanku tunai sudah janji bakti,,gugur satu tumbuh sribu..tanah air jaya sakti..gugur bungaku di taman hati di hari baan pertiwi harum semerbak menambahkan sari,,tanah air jaya sakti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .